fbpx

Rebranding, czyli zmiana identyfikacji wizualnej. Jak przeprowadzić w firmie?

rebranding

Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz budowanie świadomości marki wśród konsumentów wymaga wieloletnich,
skoncentrowanych i dokładnie przemyślanych działań na każdej płaszczyźnie. W pewnym momencie większość firm musi
zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przestarzały wizerunek, utrata unikalności produktu czy modyfikacja preferencji
klientów. Wówczas niezbędne jest podjęcie prac na rzecz odświeżenia tożsamości marki. Ten złożony proces biznesowy
określa się mianem rebrandingu. Związany jest z opracowaniem i wdrożeniem nowych koncepcji oraz zmianą identyfikacji
wizualnej.

Istnieje wiele różnych przesłanek świadczących o konieczności przeprowadzenia rebrandingu.

Wśród powodów często wymienia się niedopasowanie do obowiązujących trendów, pojawienie się silniejszego konkurenta czy zmniejszenie zaufania odbiorców wobec marki. Odświeżenie wizerunku lub jego całkowita zmiana wymaga nie tylko dogłębnej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale także zbadania jego atrakcyjności w bliższym i dalszym otoczeniu firmy.

rebranding

Na czym polega rebranding?

Rebranding jest procesem, który zakłada modyfikację ogólnej identyfikacji marki lub jednego z jej elementów. Działania mogą skupiać się na określonej grupie docelowej, zmianie głównego celu i misji firmy bądź jej aspektu wizualnego. Te ostatnie dotyczą najczęściej odświeżenia kreacji wizerunkowej w zakresie grafiki i typografii, a dokładniej:
• logo,
• motto lub sloganu,
• kolorystyki witryny internetowej,
• uniformów pracowników,
• wizytówki,
• sposobu komunikacji z klientem,
• opakowań produktów.

Ze względu na czasochłonność i długoterminowość rebrandingu wszystkie działania należy precyzyjnie zaplanować oraz
realizować etapami. Bazą do przeprowadzenia zmiany wizerunku firmy powinny być profesjonalne analizy i dogłębne
badania marketingowe. Zbyt pochopne wprowadzenie modyfikacji może skutkować niepowodzeniem oraz
nieodwracalnym obniżeniem renomy przedsiębiorstwa. Najważniejsze, aby nowa identyfikacja rynkowa stała się spójna
i czytelna oraz wyróżniała firmę na tle konkurencyjnych marek.

Zmiana identyfikacji wizualnej. Kiedy warto ją przeprowadzić?

Utrata unikalności

Wieloletnia obecność przedsiębiorstwa na rynku sprawia, że z czasem jego tożsamość “starzeje się”, a atrakcyjność w odbiorze klientów przegrywa z nową konkurencją, zmianami trendów i preferencji odbiorców czy rozwojem nowoczesnej technologii. Aby na nowo zwrócić uwagę rynku w stronę marki oraz odzyskać utraconą pozycję, konieczna jest zmiana niejednokrotnie obejmująca całą sferę wizualną.

Kryzys wizerunku

Rebranding może okazać się lekiem na złagodzenie negatywnych skojarzeń z marką, będących wynikiem poważnych i długotrwałych problemów wizerunkowych.

Dostosowanie do nowych warunków

Zmiana identyfikacji wizualnej marki jest niezbędna wówczas, gdy następuje rozszerzenie, dywersyfikacja lub specjalizacja marki, a także modyfikacja oferty produktowej, wkroczenie na nowy rynek oraz utrata jednoznacznej tożsamości.

Brak spójnej komunikacji marki

Na skutek dynamicznego rozwoju małych i średnich firm może dojść do niewystarczająco efektywnie skoordynowanych akcji promocyjnych czy braku uporządkowanych działań wizerunkowych.

Fuzja lub przejęcie

Kiedy dochodzi do połączenia firm lub wchłonięcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, powstaje nowy brand, który wymaga świeżej identyfikacji wizualnej oraz ujednolicenia portfela marek.

Najważniejsze elementy skutecznego rebrandingu

Pierwszym krokiem do skutecznego przeprowadzenia rebrandingu jest określenie jego przyczyn, przewidywanych korzyści oraz celów. W proces odświeżania wizerunku warto zaangażować wszystkich pracowników. Należy także poinformować swoich stałych klientów o planowanych działaniach. Zmiana identyfikacji wizualnej marki najczęściej wiąże się z modyfikacją logo. Projektowanie graficzne może dotyczyć kolorystyki, kroju pisma, motywu przewodniego, proporcji barw i ich różnego nasycenia, a także stylistyki ikon.

Najważniejsze, aby nowa tożsamość wizualna w pełni oddawała wartości reprezentowane przez firmę oraz wzbudzała w odbiorcach pozytywne emocje i odczucia.

Jeśli podobał Ci się artykuł, badź na bieżąco z najnowszymi wpisami oraz projektami, śledząc mój profil na Facebooku.